Dret administratiu

justicia

 

Assessorem i defensem en l'àmbit de l'administració i en la jurisdicció contenciosa administrativa en les àrees d'estrangeria (denegació de permisos i expulsions), responsabilitat patrimonial (reclamacions per danys provocats per l'administració com la presó indeguda, la negligència mèdica a la sanitat pública...), drets fonamentals (com el d'informació i participació en els ajuntaments), funció pública i medi ambient.