Legal conditions

Text not available in English. Original language in catalan

En compliment amb l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, informem que la societat Salellas i Associats , Plaça Marquès de Camps núm. 9, 6è 2a 17001 Girona.

TERMES I CONDICIONS

1) Condicions Generals d'utilització de la pàgina web i acceptació de les mateixes mitjançant l'acceptació del present contracte, vostè declara:

a) que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar,

b) que ha llegit i accepta les presents condicions generals

Aquestes condicions generals (d'ara endavant, "les Condicions Generals"), regulen la relació jurídica que emana de l'accés per part dels Usuaris de la pàgina Web de Salellas i Associats, situada en les URL https://www.salellasadvocats.cat . L'usuari accepta les Condicions Generals amb Salellas i Associats des de l'instant que accedeix a les pàgines web a dalt esmentades. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

2) Modificació de les Condicions Generals

Salellas i Associats podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Usuaris amb antelació suficient, amb la finalitat de millorar els serveis oferts. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina Web de Salellas i Associats s'entendrà per compliment tal deure notificació.

3) Condicions d'accés i utilització del portal

3.1. Requisits tècnics d'accés: Per accedir al Portal, l'USUARI ha de comptar amb un accés a la Xarxa Internet, abonar les tarifes d'accés i connexió corresponents i tenir l'equip i els sistemes informàtics necessaris per realitzar la connexió a la Xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a aquest efecte (ordinador, telèfon, etc.) i un mòdem o un altre dispositiu d'accés anàleg o similar. Per al correcte accés i ús de determinats continguts i serveis del Portal, implica la descàrrega en els seus equips informàtics de determinats programes d'ordinador o altres elements lògics. Aquesta instal•lació correrà amb càrrec a l'USUARI, declinant Salellas i Associats qualsevol tipus de responsabilitat que d'això es pogués derivar.

3.2 Salellas i Associats es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en el seu web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

3.3 La companyia no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web, ni assumirà responsabilitat alguna per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

3.4 Tampoc garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel qual exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

3.5 Salellas i Associats NO utilitza cookies en el seu web, tampoc cap sistemes de spyware que puguin comprometre la privadesa de l'USUARI

3.6 Obligació de fer un ús correcte del Portal, Serveis i Continguts:

a) L'USUARI es comprometo a utilitzar el Portal, els Serveis, els Continguts i aquestes Condicions Generals de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic. S'obliga a usar el Portal, els Serveis i els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es comprometo a abstenir-se de:

1/ Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, tret que, es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

2/ Suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els Continguts.

3/ Utilitzar els canals de comunicació posats a disposició per Salellas i Associats, per a l'enviament de missatges que no tinguin relació directa amb la temàtica del portal, en particular, continguts il•legals, il•lícits, difamatoris o qualsevol un altre que pogués lesionar els drets de tercers o efectuar danys a sistemes informàtics. Salellas i Associats es reserva el dret a retirar qualsevol missatge que al seu judici consideri inadequat. Així mateix l'Usuari s'obliga a custodiar diligentment i mantenir en secret les contrasenyes proporcionades per Salellas i Associats i a assumir les conseqüències o perjudicis econòmics soferts per la falta de diligència de la custòdia de les mateixes.


b) El Portal: Salellas i Associats no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic de l'Usuari.

3.7 Denegació i retirada de l'accés al Portal i/o Serveis: Salellas i Associats es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al Portal i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes Condicions Generals.

3.8 Ús dels Serveis oferts al Portal de Salellas i Associats de conformitat amb la Política de Publicitat no Consentida regulada en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) L'USUARI i Salellas i Associats s'obliguen a fer un ús dels Serveis conforme a la Política de Publicitat no Consentida, i en particular, es comprometen a: No enviar cadenes de missatges electrònics no sol•licitats. En el supòsit d'enviament publicitari per part de Salellas i Associats als Usuaris es remetrà amb la paraula "publicitat" per no induir a error.

Les persones perjudicades per la recepció de missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho a Salellas i Associats mitjançant els mecanismes expressats a 'Política de Privadesa'.

4) Enllaços i vincles.

Salellas i Associats NO AUTORITZA l'establiment de vincles al seu "web", tret que se sol•liciti expressament el seu consentiment.

Queda expressament prohibit qualsevol tipus de transmissió de dades a aquest "web" o altres accessos controlats per Salellas i Associats que infringeixin o lesionin els drets de tercers i/o el contingut dels quals pugui ser *injurioso, difamatori, obscè, pornogràfic, així com la transmissió de qualsevol un altre material que constitueixi una conducta que pugui ser considerada delictiva.

Salellas i Associats no assumeix cap responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en Internet, butlletins o qualsevol altre tipus de transmissions que estiguin vinculades a aquest "web". Cooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que incompleixin la llei.

5) Propietat industrial i intel•lectual

Tots els continguts inclosos a la pàgina "web" i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, vídeos, fotografies, gràfics, logotips, icones, fonogrames, programari o qualssevol unes altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial (d'ara endavant EL CONTINGUT), estan protegits pels drets de propietat industrial i intel•lectual de Salellas i Associats o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió en el lloc "web". Queda, per tant, prohibida qualsevol utilització, reproducció, i/o comunicació pública dels mateixos sense el consentiment exprés de Salellas i Associats. Així mateix queda prohibida la reproducció, distribució, modificació, venda, lloguer, cessió, transmissió o adaptació en tot o en part del CONTINGUT del "web".

En cap cas s'entendrà que l'accés i la "navegació" de l'usuari implica una autorització o que s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de tals drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i en concret, de l'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts sense la prèvia autorització expressa de Salellas i Associats o dels titulars corresponents.

6) Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l'Usuari i el titular de la pàgina "web" es regiran pel disposat en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa permeti la possibilitat a les parts de sotmetre's voluntàriament a un fur, Salellas i Associats i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona. En tot cas, seran aplicables les normes de l'Ordenament Jurídic Espanyol.

Home Legal conditions

Contact:

Adress: Plaça Marquès de Camps núm. 9, 6è 2a 17001 Girona
Tel: 972219200
Fax: 972226396
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web project works www.ticdoc.net

Salellas & associated

Serveis legals

Servicios legales

Legal Services

Location

1

Plaça Marquès de Camps núm. 9, 6è 2a 17001 Girona

Tel: 972219200, Fax: 972226396, Mail: salellas.associats@gmail.com