Som un despatx d'advocacia situat a Girona iniciat per Sebastià Salellas i Magret l'any 1982

Dret Penal

Exercim la defensa i l’acusació en tot tipus de delictes. Treballem en la jurisdicció ordinària (jutjats d’instrucció, jutjats penals i audiències provincials) i també en jurisdiccions especials com el tribunal del jurat (delictes contra la...

Dret Civil i família

Assessorem i defensem en separacions i divorcis, guardes de menors, tutela, incapacitació, successions (herències i llegítimes), responsabilitat civil (accidents de circulació i negligències mèdiques) i dret d’associacions. També treballem en l’àmbit del dret a l’habitatge...

Dret penitenciari

Assessorem i defensem en les diferents fases d’execució penal de penes privatives de llibertat davant de la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat de Catalunya i dels Jutjats de Vigilància Penitenciària en totes les...

Dret administratiu

Assessorem i defensem en l’àmbit de l’administració pública (ajuntaments, Generalitat i Estat) i en la jurisdicció contenciosa administrativa en les àrees de dret sancionador (multes de les diferents àrees d’intervenció com la seguretat ciutadana o...