Som un despatx d'advocacia situat a Girona

Dret Penal

Exercim la defensa i l’acusació en tot tipus de delictes. També en jurisdiccions especials com el tribunal del jurat (delictes contra la vida i comesos per funcionaris), l’Audiència Nacional (terrorisme i crim organitzat), l’àmbit de...

Dret administratiu

Assessorem i defensem en l’àmbit de l’administració i en la jurisdicció contenciosa administrativa en les àrees d’estrangeria (denegació de permisos i expulsions), responsabilitat patrimonial (reclamacions per danys provocats per l’administració com la presó indeguda, la...

Dret penitenciari

Assessorem i defensem en les diferents fases d’execució penal de penes privatives de llibertat davant de la Direcció General i dels Jutjats de Vigilància Penitenciària.

Dret Civil i família

Assessorem i defensem en separacions i divorcis, guardes de menors, tutela, incapacitació, successions (herències i llegítimes), responsabilitat civil (accidents de circulació i negligències mèdiques) i dret d’associacions. També treballem en l’àmbit del dret a l’habitatge...