Avís legal

En compliment amb l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, informem que la societat Salellas i Associats , Plaça Marquès de Camps núm. 9, 6è 2a 17001 Girona.

TERMES I CONDICIONS

1) Condicions Generals d’utilització de la pàgina web i acceptació de les mateixes mitjançant l’acceptació del present contracte, vostè declara:a) que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar,b) que ha llegit i accepta les presents condicions generalsAquestes condicions generals (d’ara endavant, “les Condicions Generals”), regulen la relació jurídica que emana de l’accés per part dels Usuaris de la pàgina Web de Salellas i Associats, situada en les URL https://www.salellasadvocats.cat .

L’usuari accepta les Condicions Generals amb Salellas i Associats des de l’instant que accedeix a les pàgines web a dalt esmentades. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

2) Modificació de les Condicions GeneralsSalellas i Associats podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Usuaris amb antelació suficient, amb la finalitat de millorar els serveis oferts. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina Web de Salellas i Associats s’entendrà per compliment tal deure notificació.

3) Condicions d’accés i utilització del portal

3.1. Requisits tècnics d’accés: Per accedir al Portal, l’USUARI ha de comptar amb un accés a la Xarxa Internet, abonar les tarifes d’accés i connexió corresponents i tenir l’equip i els sistemes informàtics necessaris per realitzar la connexió a la Xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a aquest efecte (ordinador, telèfon, etc.) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar. Per al correcte accés i ús de determinats continguts i serveis del Portal, implica la descàrrega en els seus equips informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. Aquesta instal•lació correrà amb càrrec a l’USUARI, declinant Salellas i Associats qualsevol tipus de responsabilitat que d’això es pogués derivar.

3.2 Salellas i Associats es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en el seu web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

3.3 La companyia no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web, ni assumirà responsabilitat alguna per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

3.4 Tampoc garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel qual exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

3.5 Salellas i Associats NO utilitza cookies en el seu web, tampoc cap sistemes de spyware que puguin comprometre la privadesa de l’USUARI

3.6 Obligació de fer un ús correcte del Portal, Serveis i Continguts:

a) L’USUARI es comprometo a utilitzar el Portal, els Serveis, els Continguts i aquestes Condicions Generals de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic. S’obliga a usar el Portal, els Serveis i els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es comprometo a abstenir-se de:

1/ Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, tret que, es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

2/ Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els Continguts.

3/ Utilitzar els canals de comunicació posats a disposició per Salellas i Associats, per a l’enviament de missatges que no tinguin relació directa amb la temàtica del portal, en particular, continguts il•legals, il•lícits, difamatoris o qualsevol un altre que pogués lesionar els drets de tercers o efectuar danys a sistemes informàtics. Salellas i Associats es reserva el dret a retirar qualsevol missatge que al seu judici consideri inadequat. Així mateix l’Usuari s’obliga a custodiar diligentment i mantenir en secret les contrasenyes proporcionades per Salellas i Associats i a assumir les conseqüències o perjudicis econòmics soferts per la falta de diligència de la custòdia de les mateixes.


b) El Portal: Salellas i Associats no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic de l’Usuari.

3.7 Denegació i retirada de l’accés al Portal i/o Serveis: Salellas i Associats es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Portal i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes Condicions Generals.

3.8 Ús dels Serveis oferts al Portal de Salellas i Associats de conformitat amb la Política de Publicitat no Consentida regulada en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) L’USUARI i Salellas i Associats s’obliguen a fer un ús dels Serveis conforme a la Política de Publicitat no Consentida, i en particular, es comprometen a: No enviar cadenes de missatges electrònics no sol•licitats. En el supòsit d’enviament publicitari per part de Salellas i Associats als Usuaris es remetrà amb la paraula “publicitat” per no induir a error.

Les persones perjudicades per la recepció de missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho a Salellas i Associats mitjançant els mecanismes expressats a ‘Política de Privadesa’.

4) Enllaços i vincles.

Salellas i Associats NO AUTORITZA l’establiment de vincles al seu “web”, tret que se sol•liciti expressament el seu consentiment.Queda expressament prohibit qualsevol tipus de transmissió de dades a aquest “web” o altres accessos controlats per Salellas i Associats que infringeixin o lesionin els drets de tercers i/o el contingut dels quals pugui ser *injurioso, difamatori, obscè, pornogràfic, així com la transmissió de qualsevol un altre material que constitueixi una conducta que pugui ser considerada delictiva.Salellas i Associats no assumeix cap responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en Internet, butlletins o qualsevol altre tipus de transmissions que estiguin vinculades a aquest “web”. Cooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d’aquells continguts que incompleixin la llei.

5) Propietat industrial i intel•lectual

Tots els continguts inclosos a la pàgina “web” i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, vídeos, fotografies, gràfics, logotips, icones, fonogrames, programari o qualssevol unes altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial (d’ara endavant EL CONTINGUT), estan protegits pels drets de propietat industrial i intel•lectual de Salellas i Associats o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió en el lloc “web”. Queda, per tant, prohibida qualsevol utilització, reproducció, i/o comunicació pública dels mateixos sense el consentiment exprés de Salellas i Associats. Així mateix queda prohibida la reproducció, distribució, modificació, venda, lloguer, cessió, transmissió o adaptació en tot o en part del CONTINGUT del “web”.

En cap cas s’entendrà que l’accés i la “navegació” de l’usuari implica una autorització o que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de tals drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i en concret, de l’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts sense la prèvia autorització expressa de Salellas i Associats o dels titulars corresponents.

6) Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l’Usuari i el titular de la pàgina “web” es regiran pel disposat en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa permeti la possibilitat a les parts de sotmetre’s voluntàriament a un fur, Salellas i Associats i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona. En tot cas, seran aplicables les normes de l’Ordenament Jurídic Espanyol.