DRET PENAL

Com treballem?

Exercim la defensa i l’acusació en tot tipus de delictes. Treballem en la jurisdicció ordinària (jutjats d’instrucció, jutjats penals i audiències provincials) i també en jurisdiccions especials com el tribunal del jurat (delictes contra la vida i comesos per funcionaris), l’Audiència Nacional (terrorisme i crim organitzat), l’àmbit de menors i de violència de gènere. Desenvolupem també la nostra tasca a la jurisdicció constitucional i davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans. Entenem el dret a la defensa com un principi essencial del nostre sistema judicial i que cal garantir a tothom una assistència lletrada plena.