Dret penitenciari

Assessorem i defensem en les diferents fases d’execució penal de penes privatives de llibertat davant de la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat de Catalunya i dels Jutjats de Vigilància Penitenciària en totes les qüestions vinculades als drets de les persones preses: permisos de sortida, grau de compliment (aïllament i pas a tercer grau), sancions… des d’una llarga experiència en la visita dels centres penitenciaris, als quals acudim setmanalment.