Som un despatx d’advocacia situat a Girona iniciat per Sebastià Salellas i Magret l’any 1982 i especialitzat en dret penal, dret civil, dret administratiu i en protecció internacional dels drets humans.

DRET PENAL

Treballem en la jurisdicció ordinària (jutjats d’instrucció, jutjats penals i audiències provincials) i també en jurisdiccions especials com el tribunal del jurat (delictes contra la vida i comesos per funcionaris), l’Audiència Nacional (terrorisme i crim organitzat), l’àmbit de menors i de violència de gènere. Desenvolupem també la nostra tasca a la jurisdicció constitucional i davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans.

Exercim la defensa i l’acusació en tot tipus de delictes.

DRET CIVIL I FAMÍLIA

Assessorem i defensem en separacions i divorcis, guardes de menors, tutela, incapacitació, successions (herències i llegítimes), responsabilitat civil (accidents de circulació i negligències mèdiques) i dret d’associacions.

DRET ADMINISTRATIU

Assessorem i defensem en l’àmbit de l’administració pública (ajuntaments, Generalitat i Estat) i en la jurisdicció contenciosa administrativa en les àrees de dret sancionador (multes de les diferents àrees d’intervenció com la seguretat ciutadana o el trànsit), responsabilitat patrimonial (reclamacions per danys provocats per l’administració com la presó indeguda, la negligència mèdica a la sanitat pública o qualsevol actuació administrativa que pugui generar responsabilitat), drets fonamentals (com el d’informació i participació en els ajuntaments), funció pública i medi ambient.

DRETS HUMANS

En els nostres assumptes, assessorem i defensem, si cal en l’àmbit de la protecció internacional dels drets humans ja que som un dels pocs despatxos catalans amb experiència davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En aquests anys hem impulsat contra el Regne d’Espanya, entre d’altres, les Sentències del TEDH del cas Martínez Sala (2004) sobre maltractaments a detinguts, del cas Stern i Roura (2018) sobre llibertat d’expressió i del cas Saber i Boughassal (2018) sobre dret a no ser expulsat quan el condemnat per un delicte disposi d’arrelament.
També treballem en col·laboració amb altres despatxos de fora de l’Estat espanyol per tal de poder materialitzar la millor via per aquells litigis que necessiten recorregut en altres instàncies internacionals.

One Comment

  1. Pingback: best blog comment service

Comments are closed.