DRET ADMINISTRATIU

Com treballem?

Assessorem i defensem en l’àmbit de l’administració pública (ajuntaments, Generalitat i Estat) i en la jurisdicció contenciosa administrativa en les àrees de dret sancionador (multes de les diferents àrees d’intervenció com la seguretat ciutadana o el trànsit), responsabilitat patrimonial (reclamacions per danys provocats per l’administració com la presó indeguda, la negligència mèdica a la sanitat pública o qualsevol actuació administrativa que pugui generar responsabilitat), drets fonamentals (com el d’informació i participació en els ajuntaments), funció pública i medi ambient.