Política de Privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

RESPONSABLE: SALELLES I ASSOCIATS SL
FINALITAT: Gestió de voluntaris aptes per a estudis epicutanis / execució de pressupostos
LEGITIMACIÓ: Interès legítim del responsable, d’un tercer i el consentiment de l’interessat
DESTINATARIS: Clients de SALELLAS I ASSOCIATS SL (edat, sexe, tipus pell i reacció cutània).
DRETS: Un cop finalitzada la relació amb SALELLAS I ASSOCIATS SL podeu accedir, rectificar, suprimir, així com altres drets tal com s’explica a la informació addicional.
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Podeu exercir els vostres drets dirigint-vos i/o sol·licitant-ho al Plaça Catalunya, 28 -2n. Girona, 17002, o comunicant-ho a despatx@salellasadvocats.cat o per telèfon al 972 219 200. Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.salellasadvocats.cat

SALELLAS I ASSOCIATS SL (d’ara endavant, anomenada col·lectivament i indistintament “ CVR ”, “ nosaltres ”, “ nosaltres ” o “ nos ”), és un despatx d’advocats, especialitzat en matèria de dret processal bancari.

La present Política de Privadesa del nostre lloc web www.salellasadvocats.cat  (d’ara endavant, el “ lloc web ”), regula la protecció de les dades personals, tant dels nostres visitants, com de qualssevol altres interessats que ens proporcionen informació a través del mateix, la informació del qual és tractada per CVR, com a part de la prestació de serveis (d’ara endavant i conjuntament, “ vostè ” o “l’ usuari ” i de forma plural, “ vosaltres ” o els “ usuaris ”). En aquest sentit, CVR es compromet al tractament de les vostres dades d’acord amb (i) el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, així com (ii) la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem sobre el tractament de les vostres dades personals durant la vostra relació laboral amb CVR ​​i després de la seva finalització.

En aquest sentit, CVR informa de la seva Política de Privadesa, per tal de fer coneixedors als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica. Tot i això, certs serveis prestats o que puguin prestar-se en un futur al lloc web poden contenir condicions d’ús particulars amb previsions en matèria de protecció de dades personals, que prevalguin sobre aquesta Política de Privadesa.

A col·lació amb això anterior, instem tots els usuaris a llegir amb deteniment aquesta Política de Privadesa a fi d’informar-se sobre les normes i pràctiques que hem elaborat per protegir les dades personals i per conèixer millor les nostres relacions amb tercers que poguessin tenir accés a tals dades.

En qualsevol cas, l’usuari és l’únic responsable de la veracitat de la informació que proporcioneu al lloc web i si en un futur CVR voleu utilitzar-la per a fins diferents dels referits, us informarem d’aquestes noves finalitats i en sol·licitarem el consentiment, si fos precís.

En utilitzar el nostre lloc web, vostè admet que ha llegit i accepta aquesta Política de Privadesa, la nostra Política de Cookies i el nostre Avís Legal .   

 1. Qui és el responsable del tractament?

Dades de contacte del responsable del tractament : JUANOLA ADVOCATS SLP, amb CIF B17889858, domicili a Plaça Catalunya, 28 -2n. Girona, 17002 i correu electrònic de contacte despatx@salellasadvocats.cat 

2.- Quins són els drets de protecció de dades dels usuaris?

Els usuaris poden sol·licitar els drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals : vostè podrà preguntar a CVR si està tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir-hi.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes .
 • Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament : en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament : CVR deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que s’hagin de seguir tractant per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades : en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, CVR facilitarà el transvasament de les seves dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals.

Si hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar-lo quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol cas, en el moment en què l’usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculades al vostre compte, així com la informació i continguts que s’integrin al vostre perfil seran cancel·lats. Així mateix, en cas que l’usuari exerceixi el dret de supressió sobre les dades necessàries perquè CVR pugui prestar els serveis del lloc web, CVR es veurà obligat a donar per finalitzada la relació amb l’usuari, procedint a donar-lo de baixa, sense dret a cap reclamació per part d’aquest.

Per exercitar els vostres drets, els usuaris han d’enviar una comunicació per escrit al domicili social de CVR oa l’adreça de correu electrònic indicada a l’apartat 1 d’aquesta Política de Privadesa, incloent en ambdós casos fotocòpia del vostre DNI o un altre document d’identificatiu equivalent.

 

 1. Com pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades?

Vostè pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits al punt anterior  dirigint-se a la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades . 

Reclamació davant l’Autoritat de Control : Si considereu que CVR està manejant les vostres dades personals de forma inapropiada, podeu dirigir les vostres reclamacions a CVR oa l’Autoritat de Control corresponent. A Espanya s’ha de dirigir davant l’   Agència Espanyola de Protecció de Dades .

 

 1. En quins casos demanem dades personals sobre vostè i de quin tipus són?

En base a aquesta Política de Privadesa, es considera « dada personal »: qualsevol informació que l’identifiqui a vostè o pugui utilitzar-se per identificar-lo, com ara el seu nom, adreça, número de telèfon o adreça de correu electrònic.

Si vostè decideix proporcionar-nos les seves dades personals, CVR podrà disposar de les dades que figuren en cadascun dels formularis que ompliu o els que ens proporcioneu en els diferents comptes de correu electrònic que CVR posa a la vostra disposició per posar-vos en contacte amb nosaltres.

Aquestes dades són tractades quan vostè interactuï amb CVR ​​i els nostres representants; quan participi o sol·liciti que se’l consideri per participar en activitats relacionades amb CVR, com a prestacions de serveis; quan interactueu amb el lloc web en sol·licitar-vos que proporcioneu dades personals, tal com es descriu en aquesta Política de Privadesa i Política de Cookies; en inscriure’s al nostre lloc web o utilitzar certes funcionalitats sense inscriure’s, com participar en els nostres serveis interactius.

 1. a) Dades personals que l’usuari facilita voluntàriament:
 • Nom i cognoms.
 • Telèfon.
 • Qualsevol informació dispensada mitjançant email o formularis en línia.
 1. b) Dades personals que el nostre lloc web obté del vostre ordinador o dispositiu electrònic:
 • Cookies, només per al lloc web

Si voleu més informació sobre l’ús de cookies per part de CVR, consulteu la nostra Política de Cookies.

 

 1. Com fem servir les dades personals d’usuaris?

CVR comunica als usuaris als quals apliqui, que les dades personals que ens facilitin i captem seran identificades al Registre d’Activitats de Tractament titularitat de CVR, i seran emprades amb el propòsit de:

 • Respondre les consultes o sol·licituds d’informació que puguin fer els usuaris;
 • Donar els nostres serveis d’acord amb l’Avís Legal;
 • En cas que l’usuari hagi marcat la corresponent casella a tals efectes, mantenir-lo informat a través de l’enviament de notificacions/newsletters per email i/o altres mitjans electrònics, el contingut de les quals versarà principalment sobre els nostres serveis, activitats, projectes, actualitzacions i noves característiques del lloc web.
 • Utilitzar-los per a qualsevol altra finalitat exigida o permesa per la legislació aplicable o per a la qual vostè hagi prestat el seu consentiment.
 1. Per què tractem les vostres dades de caràcter personal?

CVR pot tractar les seves dades personals basant-se en qualsevol de les bases legals següents: (A) fins comercials legítims de CVR; (B) segons calgui per al compliment d’un contracte del qual vostè sigui part. (C) quan hagi donat el seu consentiment; (C) quan sigui necessari per complir amb les obligacions legals i reglamentàries de CVR

 

(A) FINS COMERCIALS LEGÍTIMS DE CVR ACTIVITATS DE TRACTAMENT
– Promoció i avaluació dels serveis de CVR.

– Resposta a sol·licituds d’informació tècnica i operativa de la pàgina web, així com relacionades amb els serveis oferts per CVR.

 

– Identificar-lo i contactar-lo com a usuari web o client.

– Remissió de comunicacions comercials electròniques, sobre serveis o productes similars als sol·licitats/contractats.

(B) GESTIONAR I COMPLIR AMB UN CONTRACTE
Per gestionar la nostra relació a través del nostre Lloc web en virtut de qualsevol document acceptat/subscrit per l’usuari.
(C) CONSENTIMENT
Prestat pel propi usuari per a la captació i el tractament de les seves dades personals (p.ex. per a la remissió de newsletters).
Transparència de la normativa aplicable en vigor, si escau.
(D) COMPLIR AMB LES OBLIGACIONS LEGALS I REGULATÒRIES
Qualssevol que els siguin aplicables i en vigor en cada moment.

 

 1. Qui podrà accedir a les vostres dades de caràcter personal?

Depenent de les finalitats per a les quals es recull la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les persones següents:

 • Personal autoritzat de CVR o els seus representants actuant en nom de CVR, subjectes a les lleis de protecció de dades que siguin aplicables;
 • autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables;
 • Tercers (proveïdors de serveis que processen informació com a encarregat de tractament de les dades personals, sota les instruccions de CVR). Tot això només després de fer les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació en compliment de les lleis de protecció de dades aplicables i sota la subscripció d’un contracte d’encarregat del tractament.

No vendrem ni divulgarem a tercers cap informació o dada personal que vostè hagi proporcionat al nostre lloc web i que pugui identificar-lo directament directament o indirectament.

 

 1. On es tracten les vostres dades personals?

Certs proveïdors i proveïdors de serveis com a servidors de correu electrònic, poden tenir personal o sistemes ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Per tant, pot ser que CVR dugui a terme transferències internacionals de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En cas que aquestes transferències es realitzessin, CVR ho faria en compliment amb les lleis de protecció de dades aplicables. Independentment al lloc on es recull o es tractin les vostres dades personals, CVR vetlla i garanteix que els proveïdors de servei mantinguin les mesures de seguretat administratives, tècniques i físiques apropiades per protegir la informació sobre vostè.

 

 1. Com protegim les vostres dades personals?

CVR ha mesures de seguretat per evitar la pèrdua, ús o accés accidental no autoritzat de la seva informació personal o la seva modificació o divulgació inadequada. Així mateix, limitarem l’accés a la vostra informació personal als que necessitin processar aquesta informació per motius comercials, els qui només tracten la vostra informació personal seguint les nostres instruccions i estaran subjectes al deure de confidencialitat.

Hem implantat procediments per fer front a qualsevol possible violació de la seguretat de la informació i us notificarem a vostè ia qualsevol organisme regulador pertinent qualsevol presumpta violació, segons escaigui, d’acord amb les nostres obligacions legals.

Si teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a qualsevol de les característiques dels nostres Jocs, teniu la responsabilitat de mantenir la vostra contrasenya en secret. No ha de revelar la contrasenya a ningú. A més, heu de prendre precaucions raonables en utilitzar un dispositiu electrònic que no sigui el vostre o en un entorn públic.

Els tercers només processaran les vostres dades personals segons les nostres instruccions i quan hagin acordat tractar la informació de forma confidencial i mantenir-la segura.

 

 1. Durant quant de temps conservarem les vostres dades personals?

CVR processa les seves dades personals durant el període necessari per complir els fins establerts en aquesta Política de Privadesa, així com per conservar la seva informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents.

El criteri que seguim per això ve determinat per:

 • La finalitat de les dades recopilades i el compliment d’aquesta finalitat.
 • Les raons per les quals les dades es recopilen: p. ex., en cas de consentiment, podeu revocar-lo en qualsevol moment.
 • Períodes demmagatzematge obligats segons els requisits contractuals i normatius.

Tingueu present que en alguns casos CVR està obligada a conservar certes dades sobre vostè.

 

 1. Confidencialitat

Els professionals que treballen a CVR i que tinguessin algun tipus d’intervenció als serveis prestats a l’usuari, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a què hagin accedit. La informació subministrada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb la gestió vinculada a les sol·licituds i als serveis contractats a CVR, si escau. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la relació amb aquest.

 

 1. Categoria especial de dades personals

No recaptarem ni processarem qualssevol dades personals especialment sensibles o incloses en la categoria especial de dades personals dels usuaris, llevat que aquestes ens les hagin proporcionat explícitament. Les categories especials de dades personals fan referència a informació relacionada amb raça o origen ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques o altres creences de naturalesa similar, afiliació a sindicats, dades genètiques, dades biomètriques per a les finalitats exclusives d’identificació d’una persona física , dades de salut, vida sexual o orientació sexual.

 

 1. Política sobre ús infantil

Aquest lloc web no està dissenyat ni adreçat a nens menors de divuit (18) anys, sense autorització dels pares o tutor legal. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació de les persones esmentades. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han remés dades personals, sense el seu consentiment, poseu-vos en contacte amb nosaltres escrivint a despatx@salellasadvocats.cat

 1. Màrqueting directe

No farem servir les dades personals d’usuaris per a fins de màrqueting directe sense el seu exprés consentiment previ.

Si en algun moment decideix deixar de rebre informació comercial o promocional de CVR, pot, sense cap càrrec i sense haver de facilitar una justificació, donar-se de baixa de campanyes de màrqueting directe i oposar-se al processament futur de les seves dades personals per a aquests fins enviant-nos un correu electrònic a despatx@salellasadvocats.cat  o mitjançant la pulsació de l’opt-out (donar-se de baixa) a l’assumpte del correu electrònic. També podeu utilitzar el procediment de donar-vos de baixa proporcionat en qualsevol missatge promocional que rebi per part de CVR.

Tingueu en compte que, encara que decideixi no subscriure’s o es doni de baixa dels correus electrònics promocionals o newsletters pot ser que seguim necessitant contactar amb vostè en referència amb informació important d’índole no comercial, tal com solució de problemes, detecció i prevenció d’errors o en general per complir l’Avís Legal del lloc web.

 

 1. Presa automatitzada de decisions

No utilitzarem processos automatitzats de presa de decisions, inclosa l’elaboració de perfils ( profiling ), llevat que ens hagi autoritzat explícitament a fer-ho. En aquest cas, us informaríem sobre la lògica utilitzada en la decisió, així com sobre el significat i les conseqüències previstes d’aquest processament per a vostè.

 

 1. Enllaços a altres llocs web

Als llocs web de CVR hi ha enllaços a altres llocs web que considerem potencialment útils i informatius per a vostè. No obstant això, tingueu present que no avalem ni recomanem el contingut ni els serveis d’aquests llocs web, ni som responsables de les polítiques de privadesa dels mateixos. Us recomanem que tingueu en compte i llegiu les polítiques de privadesa de tots els llocs que visiteu. Recordeu que el que s’indica en aquesta Política de Privadesa només regeix per a les dades que recull i/o tracta CVR.

 

 1. Modificacions i integritat de la nostra Política de Privadesa

Només utilitzarem les vostres dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privadesa que estigui en vigor en el moment en què demanem les vostres dades de caràcter personal. CVR es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privadesa, publicant aquestes modificacions al nostre lloc web, per la qual cosa us recomanem que el visiteu cada vegada que accediu a la Política de Privadesa. Si en algun moment decidim fer servir dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, li ho comunicarem per correu electrònic, sempre que en disposem. En aquest moment se us donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privadesa.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privadesa fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent aplicable en cada moment.